INGELESA1 & INGELESA 2

 

                                                                                              

Ulermen jardueren (ahozko eta irakurmenezkoak) eta adierazpen jardueren (ahozko eta idatzizkoak) bidez, benetako komunikazioa egoeretan, hizkuntzaren erabilera eraginkorrean, oinarrizko komunikazio konpetentziak garatzean datza.

 

AHOZKO ULERMENA

Egunerokotasunean erabiltzen diren norbere buruari, familiari eta  hurbileko inguruari buruzko oinarrizko hitz eta adierazpenenak ulertzea, garbi eta poliki ahoskatuak direnean.

IRAKURMENEZKO ULERMENA

Hitz eta izen ezagun eta esaldi oso bakunak ulertzea. Adibidez, katalogo, horma-irudi eta  karteletan agertzen direnak.

IDATZIZKO ADIERAZPENA

Eskutitz labur eta bakunak idaztea, adibidez, zorion agurrak bidaltzea. Datu pertsonalekin formularioak betetzea, adibidez, izena, naziotasuna, helbidea, ...

AHOZKO ADIERAZPENA

Bizi garen tokia eta ezagutzen ditudan pertsonak deskribatzea, esaldi eta adierazpen errazak erabiliz. Elkarrizketa errazetan parte hartzea. Eguneroko kontuei eta momentuko beharrei buruzko galderak planteatu eta erantzutea.

FUNTZIOAK

Helburu hauek bete ahal izateko jarraian aipatutako edukien bidez hainbat funtzio linguistiko burutzen ikasi behar dute ikasleek: Idatziak, hiztegia eta estruktura gramatikalak.