Eskolara ez etortzeak, jarraian eta inolako justifikaziorik gabe, matrikula baliogabetzea ekarriko du.
Behin matrikula baliogabetuta ezin da matrikula- edo bertaratze-ziurtagiririk eskatu.

I.GRADUA    

           1,2,3,4 MODULUAK

           BIDE HEZIKETA

II.GRADUA 

          1,2,3,4 MODULUAK

Bi gradu hauek Lehen Hezkuntzaren baliokideak dira