Eskolara ez etortzeak, jarraian eta inolako justifikaziorik gabe, matrikula baliogabetzea ekarriko du.
Behin matrikula baliogabetuta ezin da matrikula- edo bertaratze-ziurtagiririk eskatu.

GRADO III NIVEL 1: MÓDULOS 1 Y 2

GRADO III NIVEL 2: MÓDULOS 3 Y 4

Gradu hau Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren (DBH) baliokidea da. Bi mailak gaindituta DBHko titulua lortuko da.