I. GRADUA    

           1, 2, 3, 4 MODULUAK

           BIDE HEZIKETA

II. GRADUA 

          1, 2, 3, 4 MODULUAK

Bi gradu hauek Lehen Hezkuntzaren baliokideak dira.

Eskolara ez etortzeak, jarraian eta inolako justifikaziorik gabe, matrikula baliogabetzea ekarriko du.
Behin matrikula baliogabetuta ezin da matrikula- edo bertaratze-ziurtagiririk eskatu.