Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeari buruzko informazioa: 

Sarbide zuzena

Bi bide hauetako batetik sartzen da: 

 • Titulu hauetakoren bat izatea: Batxiler titutlua, unibertsitate-tiutlua, lanbide-heziketako goi-mailako teknikariaren tiulua edo teknikari espezialistaren titulua, BUP titulua. 
 • Batxilergo esperimentaleko, UBIko edo PREUko edozein modalitatetako bigarren maila, goi mailako heziketa zikloetan sartzeko proba edo unibertsitatean sartzeko proba gaindituta izana 25 urtetik gorakoentzat.

 

Proba bidezko sarbidea

Euskadiko hezkuntza sailak azterketa bat egiten du urtero goi mailako formakuntza ziklo batean sartu ahal izateko. Azterketa apirila edo maiatz artean egiten da. Matrikulaldia urtarrilean edo otsailean izaten da. 

Batxilergoko titulua edo goi mailako zikloetan sartzeko aukera ematen duen beste edozein titulazio edo ikasketa izan gabe ere, proba egin den urte naturalean gutxienez 19 urte betetzen dituzten pertsonak matrikulatzen ahalko dira, ziklo horietako bat egin nahi badute.

Gai-zerrenda eta azterketaren egitura Eusko Jaurlaritzaren web orrian ikus daiteke: lanbide-heziketa.

Proba hau HHIeko ikastetxe askotan, lanbide heziketako institutuetan, eta zenbait akademia pribatutan presta daiteke. 

Goi mailako formakuntza zikloetarako sarrera probarako prestakuntza

Proba hau bi atalek osatzen dute: proba amankomuna eta proba espezifikoa.

Proba amankomuna:

 • Matematika.

 • Atzeriiko hizkuntza (frantsesaren edo ingelesaren artean aukera daiteke izena ematean)

 • Gaztelania eta Literatura edo Euskara eta Literatura

Atal espezifikoak hiru aukera dauzka. Aukera bakoitzean bi ikasgai aukeratu beharko dira hiru aukera posibleen artean:

 • A aukera: Enpresaren ekonomia, Filosofia edota Geografia.

 • B aukera: Marrazketa teknikoa, teknologia industriala edota fisika.

 • C aukera: Kimika, lur eta ingurumen-zientziak edota biologia.

Lanbide Heziketako Heziketa Zikloetan sartzea arautzen duen Aginduaren arabera (Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren 2016ko otsailaren 11ko AGINDUA, Lanbide Heziketako Heziketa Zikloetan sartzea arautzen duena), Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak urtero egin ahal izango du Heziketa Zikloetan zuzenean sartzeko proba bat, ikasketak egiteko aukera ematen ez duena.

Proba gaztelaniaz edo euskaraz egin daiteke.

Alderdi komunak izangaien heldutasuna eta egokitasuna baloratuko ditu goi mailako lanbide heziketako ikasketak arrakastaz egiteko, bai eta arrazoitzeko eta idatzizko adierazpena egiteko gaitasuna ere. Gaztelania eta literatura oinarrizko edukiei buruzkoa izanen da, edo Euskara eta literatura, Atzerriko hizkuntza eta Batxilergoko matematika.

Berariazko zatiak kasuan kasuko lanbide eremuko oinarrizko gaitasunak baloratuko ditu eta lortu nahi den ziklorako eskatzen diren berariazko ezagutzei buruzkoa izanen da.

Goi mailako formakuntza zikloetarako sarbide probetarako aukeren deskribapena

1.- Formakuntza zikloak hiru aukeratan biltzen dira: A, B eta C.

 A AUKERA

 A aukerako lanbide-arloak:

 • Administrazioa eta kudeaketa

 • Merkataritza eta marketina

 • Irudia eta soinua  (Ikus-entzunezko produkzioa)

 • Ostalaritza eta turismoa

 • Zerbitzu soziokulturalak eta gizartearentzako zerbitzuak

A aukerako ikasgaiak:  

 • Filosofia eta herritartasuna

 • Enpresa-ekonomia

 • Geografia

B AUKERA

B aukerako lanbide-arloak:

 • Eraikuntza eta obra zibila

 • Informatika eta komunikazioak

 • Fabrikazio mekanikoa

 • Irudia eta soinua  (ikus-entzunezko produkzioa izan ezik)

 • Instalazioa eta mantenimendua

 • Elektrizitatea eta elektronika

 • Zurgintza, altzarigintza eta kortxogintza

 • Itsas-arrantzagintza(Akuikultura produkzio zikloa izan ezik)

 • Arte grafikoak

 • Garraioa eta ibilgailuen mantenimendua

 • Ehungintza, jantzigintza eta larrugintza (larru-zurraketa eta ehuna hobetzeko prozesuak izan ezik)

 • Energia eta ura

 • Erauzteko industriak

 • Beira eta zeramika 

 • Artea eta artisautza

B aukerako ikasgaiak: 

 • Marrazketa tekniko

 • Teknologia industriala

 • Fisika

 C AUKERA

C aukerako lanbide-arloak:  

 • Kimika

 • Kirol-jarduera fisikoak

 • Itsas arrantzagintza (Akuikultura produkzioa) 

 • Nekazaritza

 • Elikagaien industriak

 • Osasungintza

 • Segurtasuna eta ingurumena

 • Irudi pertsonala

 • Ehungintza, jantzigintza eta larrugintza (larru-zurraketa eta ehuna hobetzeko prozesuak)

C aukerako ikasgaiak: 

 • Kimika

 • Lur eta ingurumen-zientziak

 • Biologia 

2. Interesatzen den formakuntza zikloa hiru aukeretako batekoa izango da.

3. Bi izango dira atal espezifikoan sartzen diren ikasgaiak, izangaiak hiru erreferentzia-aukeren  artetik aukeratuko dituenak. 

 

Gaitasunaren aitorpena

Biztanleria aktiboaren gaitasun profesionala ebaluatzeko bitarteko bat da. Lan-experientziaren eta ikaskuntza ez formalaren bidez eskuratzen dena.

Gaitasunaren aitorpen tresnak pertsonei berez dituzten gaitasunak aitortzea du helburu nagusitzat, ofizialki egiaztatzeko eta bizitzan zehar beren gaitasun profesionalaren eta ikaskuntzaren gehitzea  sustatzeko Informazio gehiago Eusko jaurlaritzaren web-orrian: Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutua 

Goi mailako zikloari buruzko informazioa

Lanbide heziketari, erdi eta goi mailei, sarbide probei, gai-zerrendei, azterketa-egunei, ziklo eta ikastetxei, eta abarrei buruzko informazioa  Jaurlaritzaren web-orri honetan aurki dezakezue: Lanbide Heziketa